Telerik Academy

Безплатен учебник по програмиране на C#

От: Ina Dobrilova | 28 септември 2011

Дългоочакваната безплатна книга „Въведение в програмирането със C#“ вече може да бъде намерена онлайн, като позволява безплатно четене и сваляне на съдържанието.

„Въведение в програмирането със C#“ предоставя фундаментални знания по програмиране и цели да научи своите читатели как да програмират, да мислят алгоритмично, да създават качествен програмен код и да решават реални проблеми от практиката. Книгата е основно учебно помагало за курса на Telerik Academy - "Основи на програмирането".

Ръководството е предназначено най-вече за хора, които правят своите първи стъпки в програмирането и дава много и детайлни знания, необходими на всеки един бъдещ софтуерен специалист. Въпреки това книгата е полезно четиво и за напреднали, които желаят да попълнят своите пропуски в програмирането.


книга C# Наков