Telerik Academy

Сподели тази страница

Разработка на мобилни приложения

Mobile Application Development

Разработката на мобилни приложения създаде един нов, изключително голям пазар за разработване на софтуерни продукти, както и сериозна нужда от опитни кадри. Разработчици на мобилни приложения се търсят както в утвърдените технологични компании, така и от предприемачи, стартиращи собствени бизнес идеи.

Завършвайки Софтуерната академия на Телерик като “Разработчик на мобилни приложения”, вие ще можете да създавате мобилни приложения за най-популярните платформи: iOS, Android, Windows Phone 7.5 и др, както и устройства с различни хардуерни характеристики.


Как да стана разработчик на мобилни приложения?


Сравнително новата професия “mobile application developer” се изучава в Софтуерната академия на Телерик. Като обучението покрива темите:

  • Основни знания за сървърно програмиране със C#
  • Разработка на бази данни с MS SQL Server
  • Създаване на уеб услуги за комуникация между сървърната част и мобилното приложение
  • Разработка на JavaScript приложения
  • JavaScript библиотеки: jQuery, KendoUI, KnockOut.js и др.
  • Създаване на съвременни мобилни приложения с PhoneGap (Apache Cordova)

Mobile_Development_Track_Part1
Mobile_Apps_Development_Track_Part2


Какви умения притежават разработчиците на мобилни приложения?

Отлични познания по програмиране

От mobile application разработчиците се изисква да познават основите на програмирането, както и да са овладели HTML, JavaScript и AJAX технологиите.

Работа със сървърни технологии

Отлични познания и умения за разработване на бази данни и уеб услуги, които да комуникират с тях.

Спазване на новите парадигми

Новите платформи изискват и изцяло различен подход при създаването на софтуер, особено когато говорим за дизайн. Разработчиците на мобилни приложения трябва да вземат предвид как потребителите ще използват своите устройства и да предоставят необходимата функционалност.


Какво ново

Ключови думи: разработчик, мобилни приложения, многоплатформени приложения, mobile developer, mobile applications, разработчик на мобилни приложения