Telerik Academy

Сподели тази страница

Осигуряване качеството на софтуера

Software Quality Assurance and Test Automation

QA инженерите имат отговорната задача да сведат до минимум грешките в разработвания софтуер, откривайки възможни пропуски в бизнес-логиката на продукта и тествайки възможните сценарии за неговата употреба.

Какви са задачите на един Quality assurance инженер?

Quality assurance инженерите имат ключова роля за осигуряване максимално качество на софтуера във всички негови аспекти. (съответствие с техническите изисквания и с потребностите на крайните потребители, дизайн, надеждност и издръжливост, бързина, точност, леснота за поддръжка, преносимост, сигурност на информацията и т.н.).

В зависимост от начина на работа на отделните екипи quality assurance инженерите могат да бъдат активна страна във всеки един етап от разработката на софтуера – от първоначалната разработка на изискванията към бъдещия продукт, интеграция на отделни софтуерни компоненти, през цялостното тестване поведението на софтуера и дори до неговата поддръжка.


Как да стана инженер по осигуряване качеството на софтуера?

Завършвайки Софтуерната академия на Телерик в направлението „Осигуряване качеството на софтуера и автоматизирано тестване“, вие ще получите възможност за успешен кариерен старт.

Обучението предоставя конкретни практически QA умения, покривайки теми като:

  • Тестване през различните фази от жизнения цикъл на приложенията
  • Техники за дизайн на тестове (white-box, black-box и др.)
  • Уеб и десктоп тестване
  • Организация и управление на тестове
  • Управление на открити грешки
  • Инструменти за тестване
  • Автоматизирано тестване

Задължителни курсове 
QA_Track_2014


Изборни курсове
QA_Track_Courses_2

Какви качества притежава QA инженерът?


Креативност

Да мислиш различно, извън поставените рамки, е част от ежедневието на инженерите по осигуряване качеството на софтуера. Твърде често грешките са скрити встрани от очевидните „утъпкани пътеки“ за използване на софтуера и за откриването им е необходимо мислене “out of the box” за предвиждане и тестване на специфични сценарии, които може да не са взети предвид от разработчиците на кода.

Знания за разработката на софтуер

Програмните умения, необходими в работата на един QA инженер силно зависят от спецификата на разработвания продукт. Във всеки случай наличието на познания за използваните програмни езици и технологии е значимо предимство при работата на QA инженера, тъй като дава по-задълбочени познания за функционирането на продукта и за възможните области и причини за проява на грешки в софтуера. Особено полезни са програмните умения при създаването и поддържането на автоматизирани тестове.


Какво ново

Ключови думи: осигуряване качеството на софтуера, quality assurance, qa, качествен софтуер, автоматизирано тестване, white-box техники, black-box техники, техники за тестване, уеб и десктоп тестване, управление на тестове, инструменти за тестване, автоматизация на тестването