Telerik Academy

Сподели тази страница

Разработкa на сървърни услуги

Server-side Development

Разработчиците на сървърни услуги създават сървърни приложения за обработка на данни, предоставяне на данни към потребителския интерфейс на приложенията и интеграция с външни системи. Server-side разработчиците програмират т.нар. "сървърна логика". Това е тази част от съвременните софтуерни системи, която не се вижда директно на екрана на потребителите, но служи за съхраняване и обработка на техните данни.


Как да стана server-side разработчик?

Завършилите с отличие специалността “Server-Side Developer” добиват необходимите умения, за да разработват сървърни услуги, включително в cloud среда.

Обучението покрива темите:

  • Обектно-ориентирано програмиране с езика C#
  • Работа с MS SQL Server и MySQL
  • Писане на заявки към базата данни с езика SQL
  • Разработване на REST уеб услуги със C# и .NET
  • Внедряване (deployment) на уеб услуги в cloud среда
  • Използване на Cloud среди: AppHarbor, Amazon Web Services (AWS) и др.
  • Достъп до cloud storage и NoSQL бази данни

Server_Side_Development_Track_2
Server_Side_Development_Track


Какви умения трябва да притежава разработчикът на сървърни услуги?

Отлични познания по програмиране

Изисква се добре развито логическо мислене, солидни познания по обектно-ориентирано програмиране (ООП), структури от данни и алгоритми. 

Задълбочено разбиране на релационни бази данни

Необходими са умения за работа с релационни бази данни (RDBMS) и езика SQL, моделиране на данни, работа с ORM системи (Object Relational Mapping) и работа с нерелационни (NoSQL) бази данни.

Разработване на приложения в cloud (облачна) среда

Необходимо е разбиране на концепцията за cloud инфраструктури и cloud технологии, както и конкретни умения за разработка на сървърни услуги и съхранение на данни в cloud среда.


Какво ново

Ключови думи: разработчик на сървърни услуги, server-side developer, сървърни услуги