Telerik Academy

Сподели тази страница

"Училищна академия на Телерик" 

Уроци по разработка на софтуер за ученици

Telerik School Academy - logo

"Училищната академия на Телерик" представлява серия безплатни обучения по разработка на софтуер за ученици от 7-ми до 12-ти клас с цел усвояване на базови умения и знания по разработка на софтуер и подготовка за Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ). Обученията се организират веднъж месечно за 3 дни целодневно. Те са безплатни, но разходите на учениците по пътуване и настаняване се поемат от самите тях или от тяхното училище.

следваща среща  25-27 март 2015 10:00 - 19:00 София

Мобилни приложения за iOS, Android и Windows Phone със Xamarin Studio

С платформата Xamarin може да създавате приложения, които работят еднакво добре на всички операционни системи. Приложенията сe изграждат със стандартните контроли за потребителски интерфейс на отделните системи, имат достъп до пълния им спектър от функционалности и предлагат висока продуктивност. Включете се в срещата на "Училищната академия на Телерик" през март и се научете да създавате приложения със Xamarin.

Регистрацията приключи

Учебен план 

През учебната 2014-2015 г. в „Училищната академия на Телерик“ ще се научите да разработвате игри, уеб и мобилни приложения за различни платформи, използвайки C# и .NET технологиите на Microsoft. Всяка среща включва лекции по дадена тема и примерни тестове за подготовка за Националната олимпиада по информационни технологии. 

 • Въведение в езика C# - част 1 - октомври 2014 г.
 • Въведение в езика C# - част 2  – ноември 2014 г.
 • Бази данни – декември 2014 г.
 • Основи на HTML 5, CSS 3 и JavaScript – януари 2015 г.
 • Уеб приложения с ASP.NET MVC – февруари 2015 г.
 • Xamarin Forms – февруари 2015 г.
 • XNA, MonoGame или Unity  - април 2015 г.
 • Подготовка за НОИТ - май 2015 г.


Представяне на Telerik School Academy
Бележки и сертификати

Изискване към учениците, които искат да получат бележка за участие в срещите на "Училищната академия на Телерик", е да представят попълнена декларация от родител или настойник на лектора след всяко обучение. Декларацията може да намерите в онлайн системата на "Академията на Телерик". Може да предадете принтирано или попълнено на ръка копие на декларацията.

Учениците, които посещават редовно уроците по програмиране на "Училищната академия на Телерик" и предават в срок своите домашни, ще получат сертификат в края на учебната година.

Видеозаписи от обученията

Всички лекции от срещите на "Училищната академия на Телерик" се записват и видеозаписите се публикуват на нашия уебсайт за свободно ползване.

Изисквания към участниците в "Училищната академия на Телерик"

Участниците трябва да са силно мотивирани гимназиални ученици с интерес към компютърното програмиране. Минимални изисквания:

 • Програмата е ориентирана към българските гимназиални ученици. Учители също могат да се включат в обученията, както и да водят групи от ученици.
 • Технически английски. Тренировъчните сесии се провеждат на български език, но повечето материали (лекции, примери, демонстрации, упражнения и т.н.) са на английски език.
 • Силна мотивация да се научат да програмират. Само силно мотивирани ученици с огромно желание да учат се приемат да посещават безплатните обучения.


Как да се включим в Telerik School Academy?

За да участвате в "Училищната академия на Телерик", е необходимо да се регистрирате за всяка среща, която искате да посетите. За да се присъедините към общността на Telerik School Academy, моля включете се към официалната дискусионна група и следете Facebook страницата на инициативата: facebook.com/TelerikSchoolAcademy. Всички предстоящи събития ще бъдат съобщени чрез вътрешни покани към групата.Контакти

За въпроси и контакти с "Академията на Телерик" за ученици използвайте e-mail: academy@telerik.com.

Ключови думи: уроци програмиране, уроци по програмиране, програмиране уроци, олимпиада по информационни технологии, НОИТ, олимпиада по ИТ, компютърни уроци по програмиране, езици за програмиране