Telerik Academy

Сподели тази страница

„Училищна академия на Телерик“

Уроци по разработка на софтуер за ученици

„Училищната академия на Телерик“ представлява серия безплатни обучения за ученици от 7-ми до 12-и клас с цел усвояване на базови умения и знания по разработка на софтуер и подготовка за Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ). Обученията се организират веднъж месечно за 3 дни целодневно. Те са безплатни, но разходите на учениците по пътуване и настаняване се поемат от самите тях или от тяхното училище. През сезон 2016/2017, „Училищната академия на Телерик “ ще e посветена на езика TypeScript и разработка на мобилни и уеб приложения с него.

следваща среща    16-18 декември 2016
11:00 - 18:00
  София

HTML, CSS и JavaScript

През декември в „Училищната академия на Телерик“ ще се запознаете с основите на HTML, CSS и JavaScript. Обучението ще ви предостави необходимите допълнителни знания и умения за изграждане на уеб и мобилни приложения на програмния език Java.

Регистрирайте се

Учебен план 

През учебната 2016-2017 г. в „Училищната академия на Телерик“ ще се научите да разработвате уеб и мобилни приложения за различни платформи и ще придобиете практически знания в сферата на програмирането. Всяка среща включва лекции по дадена тема. 

 • октомври 2016 г. - Въведение в TypeScript
 • ноември 2016 г. - Обектно-ориентирано програмиране с TypeScript
 • декември 2016 г. - HTML, CSS и JavaScript
 • януари 2017 г. - Работа с данни с TypeScript (бази от данни, XML, JSON)
 • февруари 2017 г. - Уеб приложения с TypeScript & Node.js
 • март 2017 г. - Single-page приложения с Angular 2
 • арпил 2017 г. - Мобилни приложения с NativeScript
 • май 2017 г. - Подготовка за НОИТ
 • юни 2017 г. - Представяне на проекти


Бележки и сертификати

Изискване към учениците, които искат да получат бележка за участие в срещите на „Училищната академия на Телерик“, е да представят попълнена декларация от родител или настойник на лектора след всяко обучение. Декларацията може да намерите в онлайн системата на „Академията на Телерик“. Може да предадете принтирано или попълнено на ръка копие на декларацията.

Учениците, които посещават редовно уроците по програмиране на „Училищната академия на Телерик“ и предават в срок своите домашни, ще получат сертификат в края на учебната година.

Видеозаписи от обученията

Всички лекции от срещите на „Училищната академия на Телерик“ се записват и видеозаписите се публикуват на нашия уебсайт за свободно ползване.

Изисквания към участниците в „Училищната академия на Телерик“

Участниците трябва да са силно мотивирани гимназиални ученици с интерес към компютърното програмиране. Минимални изисквания:

 • Програмата е ориентирана към българските гимназиални ученици. Учители също могат да се включат в обученията, както и да водят групи от ученици.
 • Технически английски. Тренировъчните сесии се провеждат на български език, но повечето материали (лекции, примери, демонстрации, упражнения и т.н.) са на английски език.
 • Силна мотивация да се научат да програмират. Само силно мотивирани ученици с огромно желание да учат се приемат да посещават безплатните обучения.


Как да се включим в Telerik School Academy?

„Училищната академия на Телерик“ е предназначена за ученици от 7-ми до 12-ти клас с интерес към разбработката на уеб и мобилни приложения. За да участвате в срещите, е необходимо да се регистрирате за всяка от тях всеки месец на нашия уебсайт.  Контакти

За въпроси и контакти с „Академията на Телерик“ за ученици използвайте e-mail: telerikacademy@progress.com.

Ключови думи: уроци програмиране, уроци по програмиране, програмиране уроци, олимпиада по информационни технологии, НОИТ, олимпиада по ИТ, компютърни уроци по програмиране, езици за програмиране