Telerik Academy

Сподели тази страница

Училищна Телерик Академия

Уроци по разработка на софтуер за ученици

Училищната Телерик Академия представлява серия безплатни обучения за ученици от 8-ми до 12-и клас с цел усвояване на базови умения и знания по разработка на софтуер и подготовка за Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ). Обученията са безплатни, но разходите на учениците по пътуване и настаняване се поемат от самите тях или от тяхното училище.

За да получите първи информация за старта на сезон 2017/2018, моля запишете се 
тук  


Бележки и сертификати

Изискване към учениците, които искат да получат бележка за участие в срещите на Училищната Телерик Академия, е да представят попълнена декларация от родител или настойник на лектора след всяко обучение. Декларацията може да намерите в онлайн системата на Телерик Академия. Може да предадете принтирано или попълнено на ръка копие на декларацията.
Учениците, които посещават редовно уроците по програмиране на Училищната Телерик Академия и предават в срок своите домашни, ще получат сертификат в края на учебната година.


Видеозаписи от обученията

Всички лекции от срещите на Училищната Телерик Академия се записват и видеозаписите се публикуват на нашия уебсайт за свободно ползване.


Изисквания към участниците в Училищната Телерик Академия

Участниците трябва да са силно мотивирани гимназиални ученици с интерес към компютърното програмиране. Минимални изисквания:

  • Програмата е ориентирана към българските гимназиални ученици. Учители също могат да се включат в обученията, както и да водят групи от ученици.

  • Технически английски. Тренировъчните сесии се провеждат на български език, но повечето материали (лекции, примери, демонстрации, упражнения и т.н.) са на английски език.

  • Силна мотивация да се научат да програмират. Само силно мотивирани ученици с огромно желание да учат се приемат да посещават безплатните обучения.


Контакти

За въпроси и контакти с Телерик Академия за ученици използвайте e-mail: info@telerikacademy.com.

Ключови думи: Училищна академия на Телерик, Училищна академия, School Academy, проекти, ИТ тест, НОИТ, олимпиада, Подготовка за НОИТ, Училищна Телерик Академия