Telerik Academy

Сподели тази страница

Училищна Телерик Академия

Уроци по разработка на софтуер за ученици

Училищна Телерик Академия представлява серия безплатни обучения за ученици от 7-ми до 12-и клас с цел усвояване на базови умения и знания по разработка на софтуер и подготовка за Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ). Обученията се организират веднъж месечно за 3 дни целодневно. Те са безплатни, но разходите на учениците по пътуване и настаняване се поемат от самите тях или от тяхното училище. През сезон 2016/2017, Училищната Телерик Академия ще e посветена на езика TypeScript и разработка на мобилни и уеб приложения с него.

следваща среща    29-31 март 2017
11:00 - 18:00
  София

Single Page приложения с Angular 2

През март в Училищна Телерик Академия ще се запознаете с един от най-популярните фреймуърци за SPA, Angular 2. Ще разберете как да направите кода си преизполозваем (reusable) чрез създаването и използването на компоненти, както и как да визуализирате данни автоматично чрез data binding.
Ще се запознаете и с вградената Dependency Injection среда, която позволява вашето приложение да бъде тествано.

Регистрирайте се

Учебен план 

През учебната 2016-2017 г. в Училищната Телерик Академия ще се научите да разработвате уеб и мобилни приложения за различни платформи и ще придобиете практически знания в сферата на програмирането. Всяка среща включва лекции по дадена тема. 

 • октомври 2016 г. - Въведение в TypeScript
 • ноември 2016 г. - Обектно-ориентирано програмиране с TypeScript
 • декември 2016 г. - HTML, CSS и JavaScript
 • януари 2017 г. - Бази от данни и Node.js с TypeScript 
 • февруари 2017 г. - Уеб приложения с Node.js и TypeScript
 • март 2017 г. - Single-page приложения с Angular 2
 • арпил 2017 г. - Мобилни приложения с NativeScript
 • май 2017 г. - Подготовка за НОИТ
 • юни 2017 г. - Представяне на проекти


Бележки и сертификати

Изискване към учениците, които искат да получат бележка за участие в срещите на Училищна Телерик Академия, е да представят попълнена декларация от родител или настойник на лектора след всяко обучение. Декларацията може да намерите в онлайн системата на Телерик Академия. Може да предадете принтирано или попълнено на ръка копие на декларацията.

Учениците, които посещават редовно уроците по програмиране на Училищната Телерик Академия и предават в срок своите домашни, ще получат сертификат в края на учебната година.

Видеозаписи от обученията

Всички лекции от срещите на Училищна Телерик Академия се записват и видеозаписите се публикуват на нашия уебсайт за свободно ползване.

Изисквания към участниците в Училищна Телерик Академия

Участниците трябва да са силно мотивирани гимназиални ученици с интерес към компютърното програмиране. Минимални изисквания:

 • Програмата е ориентирана към българските гимназиални ученици. Учители също могат да се включат в обученията, както и да водят групи от ученици.
 • Технически английски. Тренировъчните сесии се провеждат на български език, но повечето материали (лекции, примери, демонстрации, упражнения и т.н.) са на английски език.
 • Силна мотивация да се научат да програмират. Само силно мотивирани ученици с огромно желание да учат се приемат да посещават безплатните обучения.


Как да се включим в Училищна Телерик Академия?

Училищната Телерик Академия е предназначена за ученици от 7-ми до 12-и клас с интерес към разбработката на уеб и мобилни приложения. За да участвате в срещите, е необходимо да се регистрирате за всяка от тях всеки месец на нашия уебсайт.  Контакти

За въпроси и контакти свързани с Училищна Телерик Академия използвайте e-mail: info@telerikacademy.com.

Ключови думи: уроци програмиране, уроци по програмиране, програмиране уроци, олимпиада по информационни технологии, НОИТ, олимпиада по ИТ, компютърни уроци по програмиране, езици за програмиране